Chính sách cookie

Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn hoặc trên ổ cứng thiết bị của bạn. Chúng được sử dụng để thu thập thông tin về bạn, nhằm cá nhân hóa và tăng cường trải nghiệm của bạn trên trang web casino-mcw.top.

File cookie chứa các dữ liệu nhỏ như địa chỉ IP, quốc gia, loại trình duyệt, thông tin về cách bạn tương tác với trang web và các thông tin khác liên quan đến truy cập của bạn.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Trên trang web casino-mcw.top, chúng tôi sử dụng các cookie cần thiết và không cần thiết. Cookie cần thiết là những cookie cần thiết để bạn có thể sử dụng trang web và các tính năng cơ bản của nó, trong khi cookie không cần thiết được sử dụng để nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web.

Các loại cookie cụ thể chúng tôi sử dụng bao gồm:

  • Cookie phiên bản: Nhằm nhớ những lựa chọn của bạn trên trang web của chúng tôi như ngôn ngữ, phông chữ và cài đặt cá nhân
  • Cookie phân tích: Nhằm cung cấp thông tin phân tích về cách bạn sử dụng trang web, giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng và hiệu quả của trang web
  • Cookie quảng cáo: Nhằm cung cấp quảng cáo liên quan đến sở thích và tương tác của bạn trên trang web của chúng tôi và các trang web khác

3. Quyền kiểm soát cookie

Bạn có quyền quản lý và kiểm soát cookie theo ý muốn. Bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn, bạn có thể từ chối hoặc xóa các cookie. Tuy nhiên, việc từ chối hoặc xóa cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng của trang web.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web casino-mcw.top, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo Chính sách Cookie này.