Chính sách bảo mật

Tại casino-mcw.top, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người sử dụng thông tin cá nhân. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp trên trang web của chúng tôi. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông qua các biểu mẫu trên trang web hoặc thông qua các phương thức khác như email hoặc cuộc gọi điện thoại.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin tự động thông qua việc sử dụng các công nghệ như cookies. Cookies là các tập tin nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên trình duyệt của bạn để nhận dạng bạn và cung cấp quyền truy cập vào các tính năng và chức năng của trang web.

  • Loại cookie: mô tả về loại cookie mà chúng tôi sử dụng (ví dụ: cookie thiết yếu, cookie chức năng, cookie quảng cáo)
  • Mục đích: mô tả mục đích chúng tôi sử dụng cookie (ví dụ: đăng nhập, lưu trữ cài đặt ngôn ngữ, quảng cáo cá nhân hóa)
  • Thời gian lưu trữ: mô tả khoảng thời gian chúng tôi lưu trữ cookie trên trình duyệt của bạn (ví dụ: cookie tạm thời, cookie vĩnh viễn)

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi để:

  • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm bạn yêu cầu
  • Liên hệ và phản hồi các yêu cầu của bạn
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web
  • Phân tích và nghiên cứu về các thói quen và xu hướng sử dụng của người dùng

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ, bán, hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn hoặc được yêu cầu bởi pháp luật.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác công nghệ và đối tác dịch vụ để thực hiện các chức năng và cung cấp dịch vụ cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo rằng các đối tác của chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo mật và quyền riêng tư tương tự như chúng tôi.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp, thực hiện các điều khoản của chúng tôi, bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc người dùng khác, và đảm bảo an toàn cho tài sản và quyền của chúng tôi.